لامپ کلاب

با لامپ کلاب، باشگاه مشتریان خودتو داشته باش
به راحتی برنامه بازاریابی تعریف کن.

باشگاه مشتریان

شما با ایجاد درگاه پرداخت در لامپ، مالک یک باشگاه مشتریان در لامپ کلاب خواهید شد.کلیه افرادی که بر روی درگاه پرداخت شما ، تراکنش انجام می دهند در باشگاه مشتریان شما ثبت نام شده و شما می توانید برای آنها انواع تخفیفات و طرح های پروموشن تعریف نمایید.

پروفایل مشتری

در پنل فروشندگان، به ازای هر مشتری پروفایلی ساخته شده، که شما می توانید علاوه بر امتیاز، رتبه،سطح و مشخصات مشتری، جزییاتی از سوابق خرید و عملکرد آنها را نیز مشاهده نمایید.

اعتبار خرید

شما می توانید به ازای سطوح مختلف مشتریان، تعریف نمایید که درصدی از مبلغ خرید آنها به عنوان اعتبار برای آنها ذخیره شده و در خرید بعدی، از مبلغ خرید آنها کسر گردد.

کوپن تخفیف

شما می توانید به ازای سطوح مختلف مشتریان، کوپن های تخفیف هوشمند تعریف نمایید که این تخفیفات ،هنگام انجام تراکنش مشتریان بر روی درگاه پرداخت شما، از مبلغ خرید آنها کسر می گردد.

داشبوردهای مدیریتی

این داشبوردها بصورت لحظه ای، نمایی از کلیه فعالیت های مشتریان و طرح های پروموشن انجام شده و در حال انجام را در اختیار شما قرار می دهند.

مزایای باشگاه مشتریان لامپ ؟

امتیاز دهی و سطح بندی مشتریان
مشاهده سوابق امتیازی مشتریان
اعطای کوپن های تخفیف هوشمند به مشتریان
اعطای اعتبار خرید به مشتریان
مشاهده سوابق کوپن های تخفیف مصرف شده توسط مشتریان
مشاهده سوابق اعتبارهای خرید مصرف شده توسط مشتریان
ایجاد یک پروفایل به ازای هر مشتری و مشاهده سوابق عملکرد وی
داشبوردهای مدیریتی و دریافت گزارشات مورد نیاز

انواع درگاه پرداخت در لامپ

باشگاه مشتریان غیر مستقیم
درگاه پرداخت غیر مستقیم

این درگاه به پذیرندگان حقیقی تعلق میگیرد و در آن درگاهی با نام پرداخت یار (لامپ پی) در اختیار کسب‌و‌کار شما قرار میگیرد و تسویه با فروشندگان ظرف دو الی سه روز کاری انجام می شود.

باشگاه مشتریان اختصاصی
درگاه پرداخت اختصاصی

این درگاه به پذیرندگان حقیقی و حقوقی تعلق میگیرد، در این نوع درگاه با اخذ مدارک مرتبط با کسب‌و‌کار شما ،یک درگاه با نام و مشخصات و لوگوی کسب‌و‌کارتان به شما تخصیص پیدا کرده و تسویه با فروشندگان ظرف یک روز و در سیکل تسویه شاپرک انجام می شود.

QR و لینک متصل به درگاه
QR و لینک متصل به درگاه

لامپ پی برای فروشندگان اصناف خاص،QR های متصل به یک درگاه پرداخت ارائه می‌نماید که در آن مالک کسب‌و‌کار می تواند به ازای هر صندوق فروشگاهی و یا فروشندگان خود، یک کد QR اختصاصی در نظر گرفته و در پورتال فروشندگان،عملکرد هر یک از این کدها را به تفکیک رصد نماید.

صفحه پرداخت شخصی
صفحه پرداخت شخصی

با استفاده از صفحه پرداخت شخصی بدون در اختیار قرار دادن اطلاعات بانکی خود و بدون نیاز به وبسایت تنها با به اشتراک گذاشتن لینک یا QRصفحه پرداخت خود، میتوانید وجه خود را از دیگران و بدون هیچ محدودیتی دریافت کنید.